Zwroty/Wymiana

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni.

UWAGA! WAŻNE!

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 094 342-25-95 (10.00-18.00, sobota 10.00-15.00) lub e-mail na adres sklep@dommodypolskiej.pl

Zasady dokonania zwrotu / wymiany:

- towar należy zwrócić z oryginalnie przytwierdzonymi metkami,
- wypełnić Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży - dostępny pod linkiem http://www.dommodypolskiej.pl/uploads/files/formularz_ou1.pdf
- dołączyć do paczki Fakturę zakupu wraz z wypełnionym Formularzem Odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
- jeżeli płatność za towar nastąpiła przy odbiorze (opcja pobrania) prosimy o dołączenie informacji o numerze rachunku bankowego, na który mamy zwrócić należność,
- towar musi być odpowiednio zapakowany (najlepiej w ten sam karton) i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu
- paczkę należy odesłać na adres sklepu:

 

Dom Mody Polskiej

ul.Grunwaldzka 4

75-241 Koszalin

 

Koszt dokonania zwrotu ponosi Konsument

Po otrzymaniu zwrotu Sklep wyśle na adres e-mail wskazany we wcześniejszym Zamówieniu, fakturę korygującą z prośbą o potwierdzenie jej otrzymania.

Po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej Sklep wykonuje przelew bankowy na wskazane przez Klienta konto.