Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy dommodypolskiej.pl prowadzony przez Firmę Handlową LIDER sc z Koszalina pod adresem www.dommodypolskiej.pl.
FH LIDER s.c. M.Łopińska-Mlonek i A, Łopińska-Werra, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami 28252 i 28253 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina.


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dommodypolskiej.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym (może to być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), a właścicielem sklepu internetowego dommodypolskiej.pl - zwanym dalej Sprzedającym.
3. Właściciel sklepu:
    
Firma Handlowa LIDER s.c.
M. Łopińska-Mlonek
A. Łopińska-Werra
ul. B. Żeleńskiego 26,
75-713 Koszalin
NIP 669-10-04-994
Regon: 330309696

Bank: BZ WBK SA IIo/Koszalin
Numer konta:
94 1090 1711 0000 0001 0136 9109

4. Adres korespondencyjny Sklepu Internetowego dommodypolskiej.pl :

Dom Mody Polskiej
ul. Grunwaldzka 4,
75-241 Koszalin,
woj. zachodniopomorskie.
       
5. Kontakt telefoniczny z Internetowym Sklepem dommodypolskiej.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00, sobota 10 - 14.00 . Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: dommodypolskiej@op.pl lub fhlider@op.pl
6.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

- komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.
- przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.
- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 


II.  Oferta

1. Artykuły oferowane przez Internetowy Sklep dommodypolskiej.pl są nowe.
2. Wszystkie ceny prezentowane w Internetowym Sklepie dommodypolskiej.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
Do każdego zakupionego produktu jest dołączana faktura.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego dommodypolskiej.pl do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
3. Internetowy Sklep dommodypolskiej.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.
4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia, cena ta jest tożsama z ceną widniejącą na stronie, powiększoną o koszty wysyłki.
5. Sklep dommodypolskiej.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem
dommodypolskiej@op.pl


III. Zasady składania zamówień.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu lub poprzez pocztę e-mail na adres dommodypolskiej@op.pl, w wyjątkowych przypadkach również telefonicznie pod numerem +48 94 342 25 95, bądź faksem pod numerem +48 94 347 07 01.
W przypadku zamówień faksem, Kupujący musi podać szczegółowe dane zamawianych towarów (symbol wyrobu, rozmiar, kolor, ilość, itp.) oraz swoje dokładne dane teleadresowe.
2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Sprzedawca weryfikuje zamówienia  mailowo lub telefonicznie ( w przypadku zamówienia złożonego przez telefon ).
3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4.Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
5. Dla ułatwienia dokonywania zakupów, Kupujący może dokonać swojej rejestracji w sklepie i przy kolejnych wizytach i zakupach, jedynie się zalogować, bez konieczności podawania swoich danych w formularzu zamówienia. W przypadku nie rejestrowania się w sklepie, z każdą kolejną wizytą w sklepie i nowymi zakupami Kupujący będzie musiał ponownie wypełnić dane w formularzu zamówienia.
6.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.
7.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na swój adres e-mail (podany przez Kupującego w zamówieniu) list z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest niezbędne do jego realizacji.
8.Każde potwierdzone zamówienie przesłane przez Kupującego jest następnie już ostatecznie potwierdzane przez Sprzedającego pocztą elektroniczną najpóźniej na następny dzień roboczy po jego otrzymaniu. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
9.W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Sprzedającego, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym, niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.
10.W trosce o najwyższy standard oferowanych przez nas usług informujemy, że wszelkie ustalenia powinny być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej.
 


IV. Realizacja zamówienia.

1. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysokość kosztów przesyłki zależy od wybranej formy płatności za towar. Dokładne koszty oraz dostępne opcje sposobu dostawy podawane są każdorazowo na dole zawartości koszyka oraz w zakładce koszty wysyłki.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych (w zależności od dostępności zamówionego towaru). Jest to czas, który upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. Termin otrzymania przesyłki przez Kupującego = czas realizacji + czas dostawy ( poczta od 1 do 5 dni roboczych). W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem na konto Sprzedającego, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia powyższej kwoty na konto Sprzedającego.
3. Na życzenie Kupującego istnieje możliwość odbioru przez niego zakupionego towaru osobiście w sklepie Dom Mody Polskiej należącym do Sprzedającego mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Koszalinie.

V. Płatności

1.Możliwe są dwa sposoby płatności:  

       - 
przedpłata - płatność przelewem na konto - w momencie zaksięgowania przelewu na naszym koncie, paczka jest pakowana i wysyłana (nie licząc dni wolnych od pracy i świąt).
 
       - 
pobranie - płatność w chwili odbioru zamówienia - gotówką listonoszowi, lub też na poczcie przy odbiorze towaru.
2. W przypadku wpłaty na konto prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule wpłaty.
3. Sposób dokonania płatności zostaje określony w  formularzu zamówienia.


VI.  Zwroty, wymiana i reklamacja.

1. Kupujący ma prawo w ciągu 10 dni odstąpić od umowy, tj. dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (e-mail), w terminie 10 dni. Termin dziesięciodniowy, liczy się od dnia otrzymania towaru.
2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, czyste, wolne od zapachów (perfumy, kremy,pudry itp.), kompletne, z metką.
3. Towar należy odesłać odpowiednio zabezpieczony.
4. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar będzie przesłany w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania paczki zwrotnej, przelewem na numer konta bankowego podanego przez Klienta. Zwracaną kwotę pomniejszamy o koszty wysyłki.
5. Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Klient.
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7. W przypadku wymiany towaru na inny, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów wymiany (koszty przesyłki pozostają po stronie kupującego).
8. Wadliwy lub uszkodzony towar podlega reklamacji w ustawowym terminie. Należy wówczas odesłać go na adres sklepu, wraz z dowodem zakupu, dokładnie opisując na odrębnym formularzu przyczynę reklamacji. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, ponosi kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe - sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny.
9. Ewentualne zwroty, wymiany i reklamacje zakupionych towarów mogą być dokonywane wyłącznie poprzez sklep dommodypolskiej.pl i tym samym nie mogą one być zgłaszane i dokonywane w innych punktach sprzedaży, w tym salonach firmowych i patronackich producentów, którzy za pośrednictwem sklepu dommodypolskiej.pl oferują swoje wyroby.
10. W celu usprawnienia procedury zwrotu prosimy o wcześniejsze powiadomienie Sprzedającego o tym fakcie poprzez wysłanie e-maila z odpowiednią informacją na adres
dommodypolskiej@op.pl
11. Paczkę z dokonanym zwrotem prosimy wysyłać na adres:
    
Dom Mody Polskiej
     ul. Grunwaldzka 4
     75-241 Koszalin

VII. Zastrzeżenia prawne.

1. Administratorem bazy danych osobowych jest Firma Handlowa LIDER sc. Każdej osobie przesyłającej wypełniony formularz przysługuje prawo wglądu do własnych danych i ich korekty oraz uprawnienia wynikające z art.32, ust.1, pkt 7 i 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Internetowy Sklep dommodypolskiej.pl w celu realizacji zamówienia.
4. Dane nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
5. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
Serwis przestrzega poszanowania prywatności. Korzystający z zasobów pozostają cały czas anonimowi, do chwili, kiedy sami zdecydują się ujawnić swoje dane. W przypadku prenumeraty newslettera lub uczestnictwa w konkursach, dane osobiste nie są przekazywane osobom trzecim. Każdy użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy subskrybentów (klikając w odpowiedni link zamieszczany w każym newsletterze lub zmieniając odpowiedni ustawienia w Koncie Klienta) oraz zmodyfikować swoje dane.
6.Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
7.Prawa autorskie
Kopiowanie, reprodukowanie tekstów,
fotografii i innych elementów z witryn internetowych sklepu w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela sklepu, jest zabronione.  Firma Handlowa LIDER sc jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do wymienionych wyżej materiałów na terytorium całego świata.

8. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.